Roshan Sitaray

Roshan Sitaray

Baray tabaan baray roshan sitaray toot jatay hain

Sehr ki raah takna ta sehr asaan nai hota

Kuch Nahi Aasman

Kuch Nahi Aasman

Apna Rishta Zameen Say Hi Rakho

Kuch Nahi Aasman Main Rakha